Activiteiten
 

SHOCK

Wat is Shock?

Shock is een levensbedreigende toestand waarbij de druk in het bloedvatensysteem te laag is m de belangrijkste functies te onderhouden. De toestand van de verlaagde bloeddruk duurt veel langer dan bij het gewoon flauwvallen. oor de te lage bloeddruk worden bepaalde cellen niet voorzien van voldoende bloed.

Bij flauwvallen is er vaak sprake van een uitwendige prikkel zoals pijn, hevig schrikken, vermoeidheid of langdurig staan. Het bewustzijn keert snel weer terug.

Oorzaken Shock

Daling van het bloedvolume. Dit kan voorkomen bij groot bloedverlies (b.v. bij een auto ongeval),bij een grote bloeding inwendig en/of uitwendig, bij verlies van vocht (b.v. bij brandwonden, ernstige diarree, etc.)

Onvoldoende pompfunctie van het hart. Dit ziet men bij bepaalde hartaandoeningen. (hartinfarct, aandoening aan de hartkleppen)

Uitzetting van de bloedvaten. Behalve bij hersenletsel, kunnen de bloedvaten ook een reactie vertonen van uitzetting in geval van een ernstige bacteriële infectie die zich via het bloed verspreidt. Dan spreekt me over een septische shock. Bij een allergische reactie kan hetzelfde gebeuren. We spreken dan van een anafylactische shock.

Verschijnselen

Bleekheid, klam, gezicht is ingevallen, koude neuspunt, handen en voeten, lage bloeddruk, verminderde urineproductie, dorst, angst, onrust, bewusteloosheid, snelle pols, snelle ademhaling.

Uitzonderingen bij de verschijnselen

Bij juist een trage pols ?? Denk aan hartklachten of allergische reactie

Bij juist een warme huid ?? Denk aan uitzetting van de bloedvaten door bacteriële infectie

Handelen

  1. Controleer het bewustzijn.
  2. leg patient neer
  3. oorzaak bekend?
  4. indien patiënt binnen een minuut weer bij komt kan er sprake zijn van flauwvallen
  5. zo niet, roep deskundige hulp in ( 112 )