Activiteiten
 

SHOCK

Wat is Shock?

Shock is een levensbedreigende toestand waarbij de druk in het bloedvatensysteem te laag is om de belangrijkste functies te onderhouden. Door de te lage bloeddruk worden bepaalde cellen niet voorzien van voldoende bloed.

Oorzaken Shock

Daling van het bloedvolume. Dit kan voorkomen bij groot bloedverlies (b.v. bij een auto ongeval),bij een grote bloeding inwendig en/of uitwendig, bij verlies van vocht (b.v. bij brandwonden, ernstige diarree, etc.)

Onvoldoende pompfunctie van het hart. Dit ziet men bij bepaalde hartaandoeningen. (hartinfarct, aandoening aan de hartkleppen)

Uitzetting van de bloedvaten. Behalve bij hersenletsel, kunnen de bloedvaten ook een reactie vertonen van uitzetting in geval van een ernstige bacteriële infectie die zich via het bloed verspreidt. Dan spreekt men over een septische shock. Bij een allergische reactie (bijv. bijensteek) kan hetzelfde gebeuren. We spreken dan van een anafylactische shock.

Verschijnselen

Bleekheid, klam, gezicht is ingevallen, koude neuspunt, koude handen en voeten, lage bloeddruk, verminderde urineproductie, dorst, angst, onrust, bewusteloosheid, snelle pols, snelle ademhaling.

Uitzonderingen van deze verschijnselen:

Juist een trage pols: Denk aan hartklachten of allergische reactie
Juist een warme huid: Denk aan uitzetting van de bloedvaten door bacteriële infectie

Handelen na vaststelling shock

  1. 112 (laten) bellen
  2. Slachtoffer geruststellen en proberen neer te leggen
  3. Let op dat hij of zij het niet te warm of te koud heeft
  4. Hoewel het slachtoffer vaak dorst heeft mag hij niet drinken
 
What do you want to do ?
New mail