Activiteiten
 

Hoofdpijn, wat weten we ervan?

Er zijn verschillende vormen van hoofdpijn.

1. Vasculaire hoofdpijn

- Migraine
- Clusterhoofdpijn

2. Niet vasculaire hoofdpijn

- Arteriitis (ontsteking van een slagader)
- Infectie
- Lage hersenvloeistofdruk
- Ruimte innemende aandoeningen

3. Spanningshoofdpijn
4. Secundaire hoofdpijn
5. Hoofdpijn door medicijnen

Vasculaire hoofdpijn:
Vasculaire hoofdpijn, ook vatenhoofdpijn genoemd, ontstaat wanneer de bloedvaten in de hersenen z
ich verwijden, hetgeen pijn in de omliggende gebieden veroorzaakt. Vormen van vasculaire hoofdpijn zijn migraine en clusterhoofdpijn.

Migraine.
Migraine is een vorm van vasculaire hoofdpijn die periodiek terug keert en voornamelijk bij vrouwen v
oorkomt. Door migraine worden de zintuigen gevoeliger voor verandering. Migraine is primair een erfelijke aandoening die wordt gekenmerkt door hoofdpijnen die zeer verschillend zijn wat betreft hevigheid, frequentie en duur. De aanvallen treden doorgaans aan een kant van het hoofd op en gaan gewoonlijk gepaard met misselijkheid, braken en overgevoeligheid voor licht en geluiden. Soms treedt voor of tijdens de aanvallen neurologische prikkelings- of uitvalsverschijnselen of stemmingsstoornissen op.

Hoe kan migraine ontstaan?
Migraine ontstaat diep in de hersenen.
Elektrische prikkels verspreiden zich naar andere gedeelten van de hersenen.
Veranderingen in de zenuwcelactiviteit en de bloedstroom kunnen leiden tot symptomen als gezichtsstoornissen, gevoelloosheid of tintelingen en duizeligheid. Door chemische stoffen in de hersenen vernauwen en verwijden de bloedvaten zich en ontstaat een ontstekingsreactie
in het omliggende weefsel. Deze ontsteking irriteert takjes van de aangezichtszenuw, waardoor ernstige en bonzende hoofdpijn ontstaat. Medicijnenvormen die voor migraine gebruikt worden zijn o.a. Tabletten, injecties, neusspray en zetpil.

Clusterhoofdpijn.
Clusterhoofdpijn komt vaker bij mannen voor dan bij vrouwen. Een aanval veroorzaakt hevige pijn aan een kant van het hoofd en soms rond of boven de ogen. Pijn kan ook bij de slapen aan de zijkant van het hoofd optreden. Clusterhoofdpijnen treden gewoonlijk in groepen of series op gedurende een periode van 2 tot 3 maanden. De aanvallen kunnen één tot soms acht maal per dag voorkomen en kunnen 15 minuten tot 3 uur duren.

Niet vasculaire hoofdpijn:
Hoofdpijn door andere dan vasculaire oorzaken kan zijn ontstaan door een recent hoofdletsel of een andere aandoening. Voor personen die recentelijk een verandering in hun hoofdpijnpatroon hebben bemerkt is het verstandig om dit met de huisarts te bespreken. De oorzaken van deze hoofdpijn kunnen o.a. zijn:

- Arteriitis (ontsteking van een slagader)
- Infectie
- Lage hersenvloeistofdruk
- Ruimte innemende aandoeningen zoals;

 • Hersentumor;
 • Hersenbloeding;
 • Hersenoedeem;
 • Aneurysma;
 • Hersenabces.

Hoofdpijn met een andere dan vasculaire oorzaak geeft vaak andere symptomen:

 • Aanhoudende, niet bonzende, diepe, doffe pijn;
 • Inspanning kan een hoofdpijnaanval veroorzaken of verergeren;
 • De aanvallen treden steeds frequenter op en duren steeds langer;
 • Degene kan uit de slaap worden gewekt door de hoofdpijn;
 • De pijn kan beginnen met een plotselinge hevige 'donderslag'-aanval;
 • De hoofdpijn is hevig en er treedt koorts op;
 • De hoofdpijn blijft en gaat gepaard met andere neurologische klachten of uitvalsverschijnselen, zoals wegvallen, dubbelzien of verlammingen.

Spanningshoofdpijn:
Spanningshoofdpijn wordt gekenmerkt door 'een band om het hoofd' of door pijn in het gehele hoofd. Over het precieze mechanisme wordt nog gediscussieerd, maar bekend is dat extreme spierspanning en enige verwijding van de bloedvaten een rol kunnen spelen. Spanningshoofdpijnen kunnen worden onderverdeeld in chronische en episodische spanningshoofdpijn. Het onderscheid tussen deze twee vormen van spanningshoofdpijn is de frequentie van de aanvallen.

Chronische spanningshoofdpijn.
Chronische spanningshoofdpijn treedt gedurende meer dan drie maanden tenminste 15 dagen per maand op. Chronische spanningshoofdpijn wordt soms als chronische dagelijkse hoofdpijn aangeduid.
Het te regelmatig gebruiken van geneesmiddelen tegen hoofdpijn kan de oorzaak zijn van chronische dagelijkse hoofdpijn. Dit geldt ook voor vrij verkrijgbare pijnstillers. Mensen met chronische spanningshoofdpijn hebben doorgaans een lange voorgeschiedenis van hoofdpijn. Soms is er sprake van migraine die in de loop van het leven overgaat in chronische dagelijkse hoofdpijn. Maar soms zijn het ook uitingen van een onderliggend psychologisch conflict.

Episodische spanningshoofdpijn.
Episodische (acute) spanningshoofdpijn kenmerkt zich door minder frequent optredende aanvallen maar komt vaker voor dan de chronische vorm. Spieren gebieden die bij spanningshoofdpijn betrokken zijn, zijn o.a. de trapeziusspier en de levator scapulae-spier aan de achterzijde van de hals.
En de slaapspier, aan de zijkant van het hoofd tussen het oog en oor.

Secundaire hoofdpijn:
Een aantal secundaire hoofdpijnen zijn o.a.:

- Sinusitis
- Aangezichtspijnen of trigeminusneuralegieën
- Arterietis temporalis
- Subarachnoidaal bloeding
- Posttraumatische hoofdpijn
- en nog vele andere

Medicijn afhankelijke hoofdpijn:
Door het overmatig en langdurige gebruik van medicijnen tegen migraine kan op zich ook weer hoofdpijn ontstaan. Andere veroorzakers bij langdurige gebruik zijn o.a. :  (drempelwaardes)

- Pijnstillers > 15 dagen per maand
- combinatiepijnstillers > 10 dagen per maand
- triptanen > 10 per maand
- ergotamine > 5 per maand
- koffie > 5 koppen per dag
- coffene bevattende frisdranken > 5 glazen per dag

Medicijnafhankelijke hoofdpijn wordt gekenmerkt door chronische hoofdpijn klachten waarin geen patroon herkent kan worden.

Websites waar meer informatie te vinden is over hoofdpijn zijn:

De site van hoofdpijn.nl
http://www.hoofdpijn.nl/
De site van Wikipedia
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpijn
De site van de hoofdpijnkliniek
http://www.hoofdpijnkliniek.nl/
De site van hoofdpijn PCN - huisartsen
http://www.hoofdpijn-pcn.nl/