Activiteiten
 

Vroeger..

EHBO-vereniging "Maria Goretti" uit Overasselt is opgericht op 13 september 1939 en is een afdeling van de Nationale Bond voor EHBO.

De dreigende oorlog was de aanleiding voor de oprichting van EHBO-vereniging Maria Goretti, genoemd naar een Italiaanse heilige die haar maagdelijkheid niet prijs wilde geven en dat met de dood moest bekopen. Het initiatief kwam van twee militaire artsen, die destijds in Overasselt waren ingekwartierd. In 1944, toen er rond Overasselt fel gevochten werd tijdens de bevrijdingsoperatie Market Garden, telde het dorp veertien EHBO'ers, die vaak handen te kort kwamen om alle gewonden te verzorgen.

Maria Goretti bleef lang een dorpse aangelegenheid. Dat wil zeggen: een afdeling voor de dorpen Overasselt, Nederasselt en Balgoij die tot 1980 samen een gemeente vormden.

Heden..

Op dit moment telt de vereniging ca. 30 leden. De leden komen o.a. uit Overasselt, Grave, Heumen, Nijmegen en Malden. EHBO-vereniging Maria Goretti te Overasselt heeft diverse activiteiten. Naast het verzorgen van cursussen voor het behalen van een EHBO-diploma, geven wij herhalingslessen en verlenen hulp bij evenementen.

Toekomst..

Als u onze EHBO-cursus volgt of al in het bezit bent van een EHBO-diploma kunt u lid worden van de vereniging. Dit kost ongeveer € 30,- per jaar. Hierbij is inbegrepen het lidmaatschap van de Nationale Bond voor EHBO, de vervolglessen en de verlenging van het EHBO-diploma met eventuele aantekeningen en tevens bent u verzekerd.

Heeft u n.a.v. deze info nog vragen dan kunt u contact opnemen met het secretariaat.