Activiteiten
Herhalingsles EHBO Ontwrichting, botbreuken, kneuzing/verstuiking, uitwendige wonden EHBO bij Sportongevallen - 23 Januari 2019
Van 20-22 uur ben er astublieft op tijd
Verenigingsgebouw Overasselt
 

Basis cursus reanimatie met bediening AED

De basis van eerste hulpverlening is reanimeren. Bij tijdig reanimeren wordt de overlevingskans van het slachtoffer enorm vergroot.

De EHBO vereniging Overasselt biedt nu ook een basiscursus reanimatie met bediening AED aan. De cursus start bij voldoende deelname.

Een cursusavond van 3 uur, kost € 25,- inclusief cursusboekje en een kopje koffie of thee.
 
De eerst komende cursus zal op (nog te plannen) gegeven worden.
 
Heeft u n.a.v. deze info nog vragen of wilt u zich inschrijven voor een cursus dan kunt u contact opnemen met het secretariaat.